HUI CYCLING
HUI Cycling startede officielt ved den seneste generalforsamling i Hørup Ungdoms & Idrætsforening. Foreløbig cykles der i mountainbike disciplinen.

Kontingent

Det koster kr. 200,00 årligt at være medlem af HUI Cycling. Kontingentet dækker en hel familie/husstand, så hvis bare en person i en familie er medlem af HUI Cycling kan ægtefælle/samlever og børn tilmeldes uden videre opkrævning, og cykle med i de planlagte aktiviteter. Tilmelding sker under Holdtilmelding i bjælken til venstre på siden.
 

Aktiviteter 

HUI Cycling har en række tilbagevendende aktiviteter. Disse aktiviteter vil så vidt det er muligt blive afholdt i eller omkring HUI’s idrætsanlæg. Aktiviteterne kunne være undervisning i vedligehold af cykel, køreteknik eller lignende. Desuden afholder vi et par sociale arrangementer.
Cykeludvalget vil udvælge forskellige løb, og sørge for tilmeldingen af interesserede medlemmer.
Cykeludvalget betaler helt eller delvist for medlemmernes deltagelse i 2 løb årligt. Der ydes ikke bidrag til transporten til og fra løb. Kontakt cykeludvalget for nærmere afklaring/aftale.
             
 

Facebook

Facebook-gruppen Hørup MTB benyttes til at holde kontakten mellem medlemmer og cykeludvalg. Det er også herunder begivenheder og de forskellige aktiviteter annonceres og tilmelding finder sted.
Facebook - LINK
 

Praktisk information

For at kunne cykle med i HUI Cycling skal man altid være iført cykelhjelm.
Cyklister der endnu ikke er myndige, skal altid være ifølge en voksen eller med forældrenes samtykke.
Det er på eget ansvar både helbreds¬- og cykelmæssigt at cykel i HUI Cycling
 

Cykeludvalget

Martin Konggaard - e-mail
Formand HUI Cycling
 
Tina Dam Rasmussen - e-mail
 
Henrik Heikamp - e-mail
 
Jesper Stilling Hansen e-mail
   For HUI Cycling LBT 2013 

Sponsorer